پروژه های صنعتی

پروژه های صنعتی مجموعه

در فاز صنعتی این پروژه ۶۳ سوله تولید قطعات خودرو وجود دارد. این سوله ها با کلیه امکانات و بدون دریافت پیش پرداخت در اختیار صنعتگران قرار داده می‌شوند؛ صنعتگران سه ماه فرصت برای تجهز کارگاه دارند و همچنین شش ماه پس از بهره‌برداری، باید اقساط این تسهیلات را بدون سود و در مدت ۸۴ ماه به مجموعه پرداخت کنند.

فهرست