ناحیه صنعتی خدماتی و نمایشگاهی خلیج فارس به دنبال این است تا با فراهم سازی بستری مناسب گام هایی در راستای رشد و توسعه فعالیت های صنعتگران خلاق و تلاشگر در سراسر کشور بردارد.

منتظر درخواست شما هستیم…

به منظور ارتباط با این ناحیه صنعتی فرم زیر را پر و سپس ارسال کنید.

فهرست