معرفی ناحیه

پروژه ناحیه صنعتی، صنفی تخصصی و نمایشگاهی خلیج فارس پس از صدور مجوز از سوی شورای برنامه ریزی استان خوزستان در سال ۹۴ در زمینی با مساحت بالغ بر ۳۰۰ هزار متر مربع فعالیت خود را آغاز کرد.
در این پروژه صنعتی تا این لحظه بیش از ۳۵ میلیارد تومان اعتبار به منظور احداث زیر ساخت های مورد نیاز هزینه شده است.
ناحیه صنعتی خلیج فارس در سه فاز صنعتی، خدماتی و نمایشگاهی و به صورت کلیدی به بهره برداری خواهد رسید.

فهرست