وی افزود: به عنوان مثال ما در شهرداری اهواز در زمینه لجستیک و ماشین آلات دچار مشکلات فراوانی هستیم؛ این مسئله در سایر حوزه های عمرانی استان نیز به چشم می خورد.

سنواتی تصریح کرد: شورای شهر اهواز بهره گیری از تولیدات داخلی را در همه بخش های اقتصادی و اجتماعی در دستور کار خود قرار داده است در همین راستا در صورتی که مجموعه شهر خودروی خلیج فارس فعالیت خود را شروع کند از این موضوع استقبال خواهیم کرد؛ همانگونه که از هر مجموعه تولیدی در استان و شهر اهواز حمایت خواهیم کرد.